Evolucioni i diagnostikës në funksion të jetëgjatësisë

Testi më i mirë jo-invaziv i Gjakut Okult në feçe për skrinimin e kancerit kolorektal

Për shkak të thjeshtësisë dhe performancës së tij të lartë të testuar, Testi sasior Imunokimik Fekal (FIT) aktualisht konsiderohet testi më i mirë jo-invaziv i Gjakut Okult në Fece (FOB) për ekzaminim e Kancerit kolorektal (të zorrës së trashë).

Duke qënë se testimi FIT mund të zbulojë gjakun okult në feçe, konsiderohet si një ekzaminim efektiv dhe i dobishëm për mjekët që do të përcaktojnë ata pacientë të cilët do të duhet t’i nënshtrohen hetimeve të mëtejshme të konsideruara më invazive.

Testimi FIT është i dobishëm dhe efektiv për mjekët në rastet e pacientëve me shenja të pakta ose në rastet kur shenjat mungojnë.

Marrja e mostrës me testin FIT (Tubin Sentifit) është mjaft e lehtë dhe mund të kryhet në shtëpi.

 

Call Now ButtonTelefono Tani