Oferta

Markuesit Tumoral (F)

 • Pap Test
 • CEA
 • CA  15 – 3
 • CA 19 -3

ÇMIMI: 10’000 lekë 6’900 lekë

Markuesit Tumoral (M)

 • PSA
 • FREE PSA
 • CEA
 • CA 19 – 9

ÇMIMI: 9’000 lekë 5’900 lekë

Kontroll i Paratiroides

 • Parathormoni (PTH)
 • Vitamina D6 (25 – OH – VD)
 • Kalciumi Total
 • Fosfori

ÇMIMI: 6’800 lekë 4’900 lekë

Kontrolli i Diabetit

 • Glicemina
 • Glicemina pas 2 orësh
 • HBAI

ÇMIMI: 1’800 lekë 1’000 lekë

 

Kontrolli i Hepatiteve

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • Bilirubina Direkte
 • Bilirubina Indirekte
 • Bilirubina Totali
 • Antigjen Sipërfaqësor – Hepatiti B
 • Antitrupat për Hepatitin A
 • Virusi i Hepatitit A, IGM
 • Antitrupat për Hepatitin C
 • Anti HBc IgM
 • Anti HBe IgM
 • Anti HBc Totale
 • HbeAg

ÇMIMI: 17’500 lekë 6’900 lekë

Kontrolli për fëmijët

 • Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 • Ekzaminimi i Urinës Komplet 
 • Proteina C Reaktive (PCR)
 • Sideremia
 • Ferritinina
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • Bilirubina Direkte (DBIL)
 • Bilirubina Indirekte (IBIL)
 • Bilirubina Totale (TBIL)
 • Glicemia
 • Urea (Azotemia)
 • Kreatinina
 • Fece Parazit

ÇMIMI: 8’400 lekë 5’400 lekë

Kontrolli për Aneminë

 • Ekzaminimin e Gjakut Komplet
 • Sideremia
 • Aftësia Lidhëse e Hekurit (TIBC)
 • Transferina
 • Transferina e Saturuar
 • Ceruloplazmina
 • Elektroforeza e Hemaglobinës
 • Ferritinina
 • Vitamina B12
 • Acidi Folik

ÇMIMI: 13’500 lekë 8’900 lekë

Kontrolli për Tiroiden

 • Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
 • Tyroksina (C4)
 • Triiodothyronina (T3)

ÇMIMI: 4’500 lekë 3’200 lekë 

Kontrolli i plotë për Tiroiden

 • Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
 • Tyroksina (C4)
 • Triiodothyronina (T3)
 • Thyroglobulina (TG)
 • Antikorpet ndaj Thyroglobulinës
 • Anti TPO

 ÇMIMI: 10’500 lekë 5’900 lekë

Kontrolli për Reumatizëm

 • Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 • Sedimenti
 • Proteina C Reaktive (PCR)
 • Faktori Reaumatoid (RF)
 • Fibrinogjen
 • Antistretolizina O (ASLO)
 • C3 Komplet
 • C4 Komplet
 • Antikorpet anti-nuklear (ANA)
 • Anti ENA
 • ds-DNA
 • Anti CCP igG

ÇMIMI:20’400 lekë 13’500 lekë

Kontrolli i Aparatit Tretës

 • Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
 • Thyroksine (T4)
 • Triiodothyronina (T3)
 • Estradioli (E2)
 • Progesteroni (PGR)
 • Hormoni Folikulo Stimulues (FSH)
 • Hormoni Litiunizues (LH)
 • Prolaktina (PRL)
 • Hormoni Anti Mulleiran (AMH)

ÇMIMI: 15’700 lekë 11’300 lekë

Kontrolli i Osetoporozës

 • Kalcium Total (Ca)
 • Fosfataza Alkeline Kockore (BAP)
 • Fosfori (PH)
 • Osteokalcina
 • Beta CROSSLAP
 • Vitamina D (25 – OH – VD)

ÇMIMI: 15’800 lekë 9’900 lekë

Kontrolli i Yndyrnave

 • Kolesteroli
 • Triglicerided
 • Lipoproteidad me Densitet të lartë
 • Lipoproteidad me Densitet të ulët
 • Lipoproteidad me Densitet shumë të lartë
 • Fosfolipided
 • Apolipoproteina B
 • Apo A-I Lipoproteina
 • Lipoproteina A LP(a)

ÇMIMI: 6’700 lekë 3’900 lekë

Paketa Bazë Për SST

 • Neisseria Gonorrhoeae
 • Mycoplasma Hominis
 • Ureaplasma Urealyticum  – SV
 • Herples Simplex Virus Tip 2
 • Sekrecion Vaginal
 • Sekrecion Uretral
 • HIV
 • Antigjeni siperfaqësor Hipatit B
 • Chlamydia Trachomatis

ÇMIMI: 17’900 lekë  9’900 lekë

Paketa 1 SST me PCR

 • Chlamydia Trachomatis
 • Mycoplasma Genitalum
 • Mycoplasma Hominis
 • Ureaplasma (Parvum & Urealiticum)

ÇMIMI: 16’000 lekë 11’000 lekë

Paketa 2 me CPR

 • Chlamydia Trachomatis
 • Mycoplasma Genitalum
 • Mycoplasma Hominis
 • Ureaplasma (Parvum & Urealiticum)
 • Trachomatis Vaginalis
 • Neisseria Ghonorrae

ÇMIMI: 22’000 lekë 16’000 lekë

Kontrolli i plotë laboratorik

 • Ekzaminimi i gjakut komplet
 • Ekzaminimi i urinës komplet
 • Sedimenti
 • Glicemia
 • Kolesteroli
 • Trigliceridet
 • Lipoproteinat HDL
 • Lipoproteinat LDL
 • Lipoproteinat VLDL
 • Raporti Kolesterol/HDL
 • Raporti LDL/HDL
 • Fosfolipidet
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)

 

 • Bilirubina direkte (DBIL)
 • Bilirubina indirekte (IBIL)
 • Bilirubina Totali (TBIL)
 • Gamma-Glutamyl Transferase
 • Fosfataza Alkaline
 • Kreatinina
 • Urea (Azotemia)
 • Acid Urik
 • Proteina C Reaktive (PCR)
 • Kreatinfosfotinaza (CPK)
 • Laktate Dehydrogenaza (LDH)
 • Hormoni stimulues i Tiroides
 • Thyroksina (T4)
 • Triiodothyronina (T3)
 • Kalciumi total (Ca+)

 • Natriumi (Na+)
 • Kaliumi (K)
 • Magnezi (Mg)
 • Fosfori (P)
 • HBsAG
 • Anti HCV
 • HIV
 • Ferritina
 • Sideremia
 • Vitamina B12
 • Vitamina D (25-OH-VD)
 • Acid Folik
 • Fece Gjak Okult
 • PSA (për meshkuj)
 • PAP-TEST (për femra)

ÇMIMI: 37’000 lekë  19’900 lekë

Kontrolli për femrat 40+

 • Ekzaminimi i gjakut komplet
 • Ekzaminimi i urinës komplet
 • Sedimenti
 • Glicemia
 • Kolesteroli
 • Trigliceridet
 • Lipoproteinat HDL
 • Lipoproteinat LDL

 

 

 • Lipoproteinat VLDL
 • Raporti Kolesterol/HDL
 • Raporti LDL/HDL
 • Fosfolipidet
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • Bilirubina direkte (DBIL)
 • Bilirubina indirekte (IBIL)
 • Bilirubina Totali (TBIL)
  • Gamma-Glutamyl Transferase
  • Fosfataza Alkaline
  • Kreatinina
  • Urea (Azotemia)
  • Acid Urik
  • Fece Gjak Okult
  • Sideremia
  • Ferritina
  • PAP TEST

  ÇMIMI: 12’800 lekë  8’500 lekë

  Kontrolli për meshkuj 40+

  • Ekzaminimi i gjakut komplet
  • Ekzaminimi i urinës komplet
  • Sedimenti
  • Glicemia
  • Kolesteroli
  • Trigliceridet
  • Lipoproteinat HDL
  • Lipoproteinat LDL
   

  • Lipoproteinat VLDL
  • Raporti Kolesterol/HDL
  • Raporti LDL/HDL
  • Fosfolipidet
  • ALT (SGPT)
  • AST (SGOT)
  • Bilirubina direkte (DBIL)
  • Bilirubina indirekte (IBIL)
  • Bilirubina Totali (TBIL)
   • Gamma-Glutamyl Transferase
   • Fosfataza Alkaline
   • Kreatinina
   • Urea (Azotemia)
   • Acid Urik
   • Fece Gjak Okult
   • Sideremia
   • Ferritina
   • Antigeni Prostatik Specifik (PSA)

   ÇMIMI: 11’800 lekë  7’900 lekë

   Kontrolli i tensionit arteriar

   • Ekzaminimi i gjakut komplet
   • Ekzaminimi i urinës komplet
   • Sedimenti
   • Glicemia
   • Kolesteroli
   • Trigliceridet
   • Lipoproteinat HDL
   • Lipoproteinat LDL
   • Lipoproteina VLDL
   • Raporti Kolesterol/HDL
    

   • Raporti LDL/HDL
   • Fosfolipidet
   • ALT (SGPT)
   • AST (SGOT)
   • Bilirubina direkte (DBIL)
   • Bilirubina indirekte (IBIL)
   • Bilirubina Totali (TBIL)
   • Gamma-Glutamyl Transfere
   • Fosfataza Alkaline
   • Kreatinina
    • Urea (Azotemia)
    • Acid Urik
    • Kaliumi (K+)
    • Natriumi (Na+)
    • Renina
    • Aldosteroni
    • Kortizoli
    • VMA/Urinë 24 orē
    • Metanefrinat/Urinë 24 orë
    • Katekolaminat/Urinë 24 orë

    ÇMIMI: 23’000 lekë  15’900 lekë

    CHECKUP

    • Ekzaminimi i gjakut komplet
    • Ekzaminimi i urinës komplet
    • Sedimenti
    • Glicemia
    • Kolesteroli
    • Trigliceridet
    • Lipoproteinat HDL
    • Lipoproteinat LDL
    • Lipoproteina VLDL
    • Raporti Kolesterol/HDL
    • Raporti LDL/HDL
    • Fosfolipidet
    • ALT (SGPT)
    • AST (SGOT)
    • Bilirubina direkte (DBIL)
    • Bilirubina indirekte (IBIL)
    • Bilirubina Totali (TBIL)
    • Gamma-Glutamyl Transfere
    • Fosfataza Alkaline
    • Kreatinina
    • Urea (Azotemia)
    • Acid Urik

    ÇMIMI: 6’200 lekë  3’200 lekë

    Kontrolli hormonal tek femrat (fertiliteti)

    • Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
    • Thyroksine (T4)
    • Triiodothyronina (T3)
    • Estradioli (E2)
    • Progesteroni
    • Hormoni Folikulo Stimulues (FSH)
    • Hormoni Luteinizues (LH)
    • Prolaktina (PRL)
    • Hormoni Anti Mullerian (AMH)

    ÇMIMI: 20’000 lekë 13’900 lekë

    ULJE

    Call Now ButtonTelefono Tani
    WhatsApp chat