Kimia Klinikike

COBAS® 6000

Laboratorët moderne kanë si sfidë kryerjen në standarte të larta të shërbimit laboratorik me më pak burime. Ata përballen me presionin e vazhdueshëm për të ulur kostot operative, ndërsa aspirojnë për të zhvilluar biznesin e tyre në fusha të reja.

 

Roche prezanton Cobas® 6000 si produkt bazë për të përmbushur kërkesat e një laboratory ose për të përballuar rritjen e tyre. Ky produkt diagnostikon edhe monitoron aplikimet e një laboratori profesional. Meqënëse çdo pacient kërkon një kujdes të individualizuar, ashtu edhe secili laborator është unik.

Me modularin Cobas® 6000, Roche ka zhvilluar një platformë të konceptuar për të ofruar zgjidhje të individualizuara në bazë të një arkitekture të përbashkët të hapsirës dhe kërkesave. 

 

COBAS® C 111

Analizatori më i mirë në fushën e analizave bio-kimike për laboratorë të vegjël dhe të mesëm. Optimal për një fluks pune prej 30 raste në ditë. Besueshmëria maksimale në rezultatet e marra dhe  konsum minimal reagentesh. Shumë i lehtë në perdorim falë ekranit të tij me prekje dhe një programi shumë të kuptueshëm pas një trajnimi minimal. Mundësi menaxhimi i të dhënave me anë të ndërfaqes me kompjuter. 27 pozicione për mbi 14 lloje të ndryshme analizash. Mund të analizojë serum, plazmë, urinë dhe gjak komplet.

 

 

COBAS® INTEGRA 400 Plus

Analizatori më i mirë në fushën e analizave bio-kimike për laboratorë të vegjël dhe të mesëm. Optimal për një fluks pune prej 30 raste në ditë. Besueshmëria maksimale në rezultatet e marra dhe  konsum minimal reagentesh. Shumë i lehtë në perdorim falë ekranit të tij me prekje dhe një programi shumë të kuptueshëm pas një trajnimi minimal. Mundësi menaxhimi i të dhënave me anë të ndërfaqes me kompjuter. 27 pozicione për mbi 14 lloje të ndryshme analizash. Mund të analizojë serum, plazmë, urinë dhe gjak komplet.

 

 

AVL 9180

Analizatori më i mirë në fushën e analizave bio-kimike për laboratorë të vegjël dhe të mesëm. Optimal për një fluks pune prej 30 raste në ditë. Besueshmëria maksimale në rezultatet e marra dhe  konsum minimal reagentesh. Shumë i lehtë në perdorim falë ekranit të tij me prekje dhe një programi shumë të kuptueshëm pas një trajnimi minimal. Mundësi menaxhimi i të dhënave me anë të ndërfaqes me kompjuter. 27 pozicione për mbi 14 lloje të ndryshme analizash. Mund të analizojë serum, plazmë, urinë dhe gjak komplet.