Rezultatet e kërkimit

KALCIUM TOTAL | Ca | ANAA591
KALCIUMI - URINE | Ca-U | ANAA589
KALCIUMI - URINE 24 H | Ca-U 24 H | ANAA590
KALCIUMI JONIZUAR | Ca++ | ANAA588
KALIUM - L.C.S | K+ - L.C.S | ANAA898
KALIUMI - PLAZEM | K+ | ANAA593
KALIUMI - URINE | K U | ANAA594
KALIUMI-SERUM | K+ | ANAA592
KALLMAN SYNDROME / STS X-LINKED ICHTYOSIS | ICHTYOSIS ICHTIASIS | ANAA1931
KALPROTEKTINA NE FECE | N/A | ANAA1486
KANABINOIDET (MARIHUANA, HASHASHI) | N/A | ANAA1049
KANABINOIDET NE GJAK | N/A | ANAA1050
KANALE E KALIUMIT, ANTIKORPE (NEUROMYOTONIA | VGKC | ANAA1508
KANALET E KALCIUMIT, ANTIKORPE (MORBUS LEMS) (LAMBERT-EATON SINDROME) | VGCC-P | ANAA1507
KAPJA (FIKSIMI ) I RADIOAKTIVITETIT TE TRIJODTYRONINES | RT3U | ANAA1188
KAPSULATET E HEMOGLOBINES | HbH | ANAA463
KARDIOLIPINA IgA, ANTIKORPE | A CL IgA | ANAA1460
KARDIOLIPINA IgG, ANTIKORPE | A CL IgG | ANAA1461
KARDIOLIPINA IgM, ANTIKORPE | A CL IgM | ANAA1462
KARIOTIPI | N/A | ANAA1963
KARIOTIPI I GJAKUT PERIFERIK | N/A | ANAA1966
KARIOTIPI I GJAKUT PERIFERIK ( HIGH RESOLUTION ) | N/A | ANAA2374
KARIOTIPI I PALCES SE KOCKES | N/A | ANAA2375
KARIOTIPI I PALCES SE KOCKES + MLPA Teknike | N/A | ANAA2376
KARIOTIPI MOLEKULAR I PRODUKTEVE TE ABORTIT | N/A | ANAA2365
KARIOTIPI MOLEKULAR ME HIGH RESOLUTION ? 50 – 100 kb (2 nd level ) | N/A | ANAA2373
KARIOTIPI NGA PALCA E KOCKES | N/A | ANAA2845
KARIOTIPI NGA PRODUKTET E ABORTIT | N/A | ANAA2364
KARIOTIPI PRENATAL NE GJAKUN FETAL | N/A | ANAA2363
KARNITINA - PLAZEM | TC - PLAZEM | ANAA647
KARNITINA-SERUM | TC | ANAA646
KARYOTYPE ANALYSIS OF BONE MARROW CELLS AND MULTIPLE CHROMOSOMAL REARRANGEMENTS (MLPA) | N/A | ANAA2846
KARYOTYPE ANALYSIS OF FIBROBLAST CELLS | N/A | ANAA2367
KATEKOLAMINAT - U 24H | N/A | ANAA1143
KATEKOLAMINAT - URINE | N/A | ANAA1142
KATEKOLAMINAT TOTALE NE URINE | N/A | ANAA1292
KATEKOLAMINAT TOTALE NE URINE 24h | N/A | ANAA1293
Kearns-Sayre syndrome | N/A | ANAA2343
KELL ANTIGEN | N/A | ANAA3050
KENNEDY (SBMA) DISEASE | N/A | ANAA2778
KIWI FRUIT-RAST IgE | f84 | ANAA2570
KLAMYDIA PNEUMONIA-DNA - PCR | N/A | ANAA1841
KLAMYDIA PNEUMONIE DNA - PCR | N/A | ANAA1718
KLAMYDIA PNEUMONIE IgA, ANTIKORPE | N/A | ANAA1715
KLAMYDIA PNEUMONIE IgG, ANTIKORPE | N/A | ANAA1716
KLAMYDIA PNEUMONIE IgM, ANTIKORPE | N/A | ANAA1717
KLAMYDIA PSITTACI IgG, ANTIKORPE | N/A | ANAA1719
KLAMYDIA PSITTACI IgM, ANTIKORPE | N/A | ANAA1720
KLAMYDIA TRAKOMATIS + MYCOPLASMA-HOMINIS – DNA - PCR | N/A | ANAA1842
KLAMYDIA TRAKOMATIS + UREOPLASMA UREALITICUM – DNA - PCR | N/A | ANAA1843
KLAMYDIA TRAKOMATIS ANTIGEN - SEKRECION URETRAL | N/A | ANAA1725
KLAMYDIA TRAKOMATIS ANTIGEN - SEKRECIONE SYRI | N/A | ANAA1726
KLAMYDIA TRAKOMATIS ANTIGEN - SV | N/A | ANAA1724
KLAMYDIA TRAKOMATIS IgA, ANTIKORPE | N/A | ANAA1721
KLAMYDIA TRAKOMATIS IgG, ANTIKORPE | N/A | ANAA1722
KLAMYDIA TRAKOMATIS IgM, ANTIKORPE | N/A | ANAA1723
KLAMYDIA TRAKOMATIS –DNA PCR - SEKRECIONE SYRI | N/A | ANAA1729
KLAMYDIA TRAKOMATIS –DNA PCR - SEKRECIONE URETRALE | N/A | ANAA1728
KLAMYDIA TRAKOMATIS –DNA PCR - SPERME | N/A | ANAA1730
KLAMYDIA TRAKOMATIS –DNA - PCR | N/A | ANAA1844
KLAMYDIA TRAKOMATIS –DNA PCR | N/A | ANAA2061
KLAMYDIA TRAKOMATIS-LC | N/A | ANAA3129
KLAMYDIA TRAKOMATIS-SPERM | N/A | ANAA3131
KLAMYDIA TRAKOMATIS-SS | N/A | ANAA3130
KLAMYDIA TRAKOMATIS-SU | N/A | ANAA3132
KLAMYDIA TRAKOMATIS-SV | N/A | ANAA3134
KLAMYDIA TRAKOMATIS-TN | N/A | ANAA3135
KLAMYDIA TRAKOMATIS-URINE | N/A | ANAA3133
KLIRENSI I FOSFORIT - URINE | CLEARANCE P - URINE | ANAA596
KLIRENSI I FOSFORIT-SERUM | CLEARANCE P | ANAA595
KLIRENSI I KREATININES--PLAZEM | CLEARANCE CREA | ANAA3076
KLIRENSI I KREATININES-SERUM | CLEARANCE CREA | ANAA3075
KLIRENSI I KREATININES-U24H | CLEARANCE CREA | ANAA3074
KLORI - L.C.S | Cl - L.C.S | ANAA900
KLORI - PLAZEM HEPARINE | CL - PLAZEM | ANAA597
KLORI - URINE | CL - URINE | ANAA510
KLORI - URINE 24 H | CL - URINE 24 H | ANAA511
KLORI-SERUM | CL - SERUM | ANAA509
KOBALT - URINE | Co - URINE | ANAA618
KOBALT-GJAK | Co | ANAA617
KOBALT-URINE 24 H | Co-U24H | ANAA3055
KOHA E PROTHROMBINES | QUICK, PT | ANAA449
KOHA E PROTROMBINES | PT | ANAA430
KOHA E RIKALCIFIKIMIT TE GJAKUT | KOHA HOWELL | ANAA450
KOHA E TROMBINES | TT | ANAA451
KOHA E TROMBOPLASTINES PARCIALE | PTT | ANAA452
KOHA PARCIALE E TROMBOPLASTINES SE AKTIVIZUAR | APTT | ANAA453
KOHA RUSSELL | d-RVVT | ANAA417
KOKAINA (METABOLITET E KOKAINES) | COKE,CRACK,SNOW | ANAA1040
KOKAINA DHE METABOLITET NE GJAK | N/A | ANAA1041
KOKSIELA BURNETI IgM, ANTIKORPE ETHET Q | KOKSIELA BURNETI IgM | ANAA1670
KOLESTEROL - VLDL | VLDL-CH | ANAA517
KOLESTEROLI TOTAL | CH -TOTAL | ANAA512
KOLESTEROLI – LDL | LDL - CH | ANAA514
KOLESTEROLI- HDL | HDL-CH | ANAA513
KOMPLEMENTI C1q | C1q | ANAA795
KOMPLEMENTI C2 | C2 | ANAA796
KOMPLEMENTI C2 - PLAZEM | C2 - PLAZEM | ANAA797
KOMPLEMENTI C3c - PLAZEM | C3c - PLAZEM | ANAA791
KOMPLEMENTI C3c-SERUM | C3c | ANAA790
KOMPLEMENTI C4c - PLAZEM | C4c - PLAZEM | ANAA793
KOMPLEMENTI C4c-SERUM | C4c | ANAA792
KOMPLEMENTI CH 50 | CH 50 | ANAA794
KOMPLEMENTI TOTAL CH100 | CH100 | ANAA3106
KOPROKULTURA | N/A | ANAA941
KOPROKULTURE + ANTIBIOGRAME | N/A | ANAA1766
KOPROPORFIRINAT + UROPORFIRINAT | N/A | ANAA928
KORTIZOLI | N/A | ANAA1290
KORTIZOLI - URINE 24h | N/A | ANAA1291
KORTIZOLI I LIRE URINAR | N/A | ANAA1296
KOTININA (METABOLITI I NIKOTINES) | N/A | ANAA1054
KOXIELLA BURNETI IgG, ANTIKORPE ETHET Q | KOKSIELA BURNETI IgG | ANAA1669
KRAS MUTACIONE | N/A | ANAA2020
KRAS – GENI TUMORIAL ONKOGEN + NRAS | N/A | ANAA2908
KREATIN KINAZA CK-MB IZOENZYMA | CK-MB | ANAA683
KREATIN KINAZA CK-MB IZOENZYMA - PLAZEM | CK-MB - PLAZEM | ANAA684
KREATINE FOSFOKINAZA - PLAZEM EDTA | CPK - PLAZEM EDTA | ANAA690
KREATINE FOSFOKINAZA - PLAZEM HEPARINE | CPK - PLAZEM HEP. | ANAA691
KREATINE FOSFOKINAZA-SERUM | CPK | ANAA689
KREATINE KINAZA - PAZEM EDTA | CK - PLAZEM | ANAA687
KREATINE KINAZA - PLAZEM HEPARINE | CK - PLAZEM LI HEP. | ANAA688
KREATINE KINAZA-SERUM | CK | ANAA686
KREATININA - URINE 24 H | N/A | ANAA523
KREATININA - L.C.S | N/A | ANAA896
KREATININA - URINE | N/A | ANAA522
KREATININA-SERUM | N/A | ANAA521
KROMI | Cr | ANAA614
KROMI - URINE | Cr - U | ANAA615
KROMI - URINE 24 H | Cr - U 24 H | ANAA616
KROMOGRANINA A | CgA | ANAA1324
KROMOZOMI Y MICRODELETIONS ( del Y ) | N/A | ANAA2114
KRYOFIBRINOGJENI | CRYO-FIBR | ANAA859
KU-SERUM | N/A | ANAA2390
KULTURE + ANTIBIOGRAME | N/A | ANAA1951
KULTURE E LIKIDIT ARTIKULAR | N/A | ANAA882
KULTURE MYKU + MYKOGRAMA | N/A | ANAA1786
KURBA E GLICEMISE (ME GLUKOZE) | N/A | ANAA1204

Intermedica Qëndrore

Tiranë
Rr. Panorama (Pranë Hipotekës)
Tel: 042 200 600
email: info@intermedica.al
E Hënë -E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 17:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 1

Tiranë
Rr. Reshit Petrela (Përballë Stacionit të Trenit)
Tel.: 04 22 74 662 \ Fax.: 04 22 34 166
Mob.: 068 60 34 558 (recepsioni)
email: info@intermedica.al
E Hënë – E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 17:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 2

Tiranë
Rr. “Kongresi i Manastirit”  (Përballë Spitalit Pediatrik)
Tel.: 04 23 78 408
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 3

Tiranë
Rr. Lord Bajron (Përballë Spitalit Ushtarak)
Tel.: 04 23 57 890
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 4

Tiranë
Rr. Nazmi Rushiti (Pranë Maternitetit të Ri)
Tel.: 04 23 68 803
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 5

Tiranë
Rr. Zonja Curre (Pranë Tregut Elektrik)
Tel: 04 22 57 688
E Hënë – E Premte: 08:00 – 20:00
E Shtunë: Mbyllur
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 6 Sarandë

Sarande
Rr. Onhenzmi (Përballë Spitalit “Petro Nako”)
Tel.: 0 852 27 293
Cel.: 069 69 14 776
Orari: 08:00 – 20:00,
E shtunë: 08:00 – 16:00

Intermedica 7

Tiranë
Rruga Fran Bardhi (Pranë Qendrës Kristal)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 8

Tiranë
Rruga Dr. Shefqet Ndroqi (Pranë Sanatoriumit)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 19:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 9

Rruga e Kosovarëve (pranë ish-Kompleksit Dinamo)

Tel. 042 200 600

E hënë – e premte 07:00 – 20:30

E shtunë: 07:30 – 17:00

E diel: pushim

Intermedica 10

Bulevardi Blu, Kamëz (përballë Pallatit të Kulturës)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 19:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 11

Rruga Kastriotët, Kodër Kamëz (përballë Farmaci Shehu)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 17:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Telefono Tani