Rezultatet e kërkimit

IBUPROFEN | c78 | ANAA2712
ICHV CHAINS CLONALITY B-cells (Lymphoma blood &tissues) | ICHV | ANAA2003
IDENTIFICATION OF PATERNITY USING NON-ROUTINE SAMPLES | N/A | ANAA2975
IDENTIFICATION OF PATERNITY, PRENATAL | N/A | ANAA2974
IgE TOTALE | N/A | ANAA1525
IgG INDEX | N/A | ANAA1364
IgG INDEX - L.C.S | N/A | ANAA1365
IGH/BCL2 | N/A | ANAA1993
IGH/C MAF t(14:16) | N/A | ANAA2010
IKZF1 MLPA | N/A | ANAA1994
IL28B POLYMORPHISM | N/A | ANAA2089
IL6 PCR | IL6 PCR | ANAA1913
IMIPRAMINA | N/A | ANAA1035
IMUNOELEKTROFOREZA E IMUNOGLOBULINAVE + ZINXHIRET E LEHTE TOTAL KAPPA(K),LAMBDA (?) | N/A | ANAA970
IMUNOELEKTROFOREZA E PROTEINAVE ( IgA, IgG, IgM, IgD, IgE + K, ?) | N/A | ANAA972
IMUNOELEKTROFOREZA E PROTEINAVE (IgA, IgG, IgM + K, ?) | N/A | ANAA973
IMUNOELEKTROFOREZA E PROTEINAVE NE URINE + FREE KAPPA(K),LAMBDA (?) | K U24h, ? U24h | ANAA971
IMUNOELEKTROFOREZA E PROTEINAVE URINARE, FREE KAPPA, LAMBDA | N/A | ANAA927
IMUNOFENOTIPIZIMI LIMFOCITAR ME 10 ANTISERUME | N/A | ANAA491
IMUNOFENOTIPIZIMI LIMFOCITAR ME 30 ANTISERUME | N/A | ANAA490
IMUNOFENOTIPIZIMI LIMFOCITAR T4/T8 (CD 3, CD 4, CD 8 , CD 16, CD 19, CD 45, CD 56) | N/A | ANAA489
IMUNOFIKSACIONI (IgG,IgA,IgM K, ?) | IFE | ANAA974
IMUNOFIKSACIONI I PROTEINAVE NE L.C.S | BANDAT OLIGOKLONALE | ANAA979
IMUNOFIKSACIONI I PROTEINAVE NE URINE 24h, IgA, IgG, IgM + K, ? | N/A | ANAA977
IMUNOFIKSACIONI I PROTEINAVE NE URINE, BENCE-JONES, LIGHT+FREE KAPPA, LAMBDA | N/A | ANAA975
IMUNOFIKSACIONI I PROTEINAVE, IgA, IgG, IgM + K, ? | N/A | ANAA978
IMUNOGLOBULINA A - PLAZEM EDTA | IgA - PLAZEM EDTA | ANAA733
IMUNOGLOBULINA A - PLAZEM HEPARINE | IgA - PLAZEM HEP. | ANAA734
IMUNOGLOBULINA A-SERUM | IgA | ANAA732
IMUNOGLOBULINA D - PLAZEM EDTA | IgD - PLAZEM EDTA | ANAA736
IMUNOGLOBULINA D - PLAZEM HEPARINE | IgD - PLAZEM HEP. | ANAA737
IMUNOGLOBULINA D-SERUM | IgD | ANAA735
IMUNOGLOBULINA E - PLAZEM EDTA | IgE - PLAZEM EDTA | ANAA739
IMUNOGLOBULINA E - PLAZEM HEPARINE | IgE - PLAZEM HEP. | ANAA740
IMUNOGLOBULINA E-SERUM | IgE | ANAA738
IMUNOGLOBULINA G - PLAZEM EDTA | IgG - PLAZEM EDTA | ANAA742
IMUNOGLOBULINA G - PLAZEM HEPARINE | IgG - PLAZEM HEP. | ANAA743
IMUNOGLOBULINA G-SERUM | IgG | ANAA741
IMUNOGLOBULINA M - PLAZEM EDTA | IgM - PLAZEM EDTA | ANAA745
IMUNOGLOBULINA M - PLAZEM HEPARINE | IgM - PLAZEM HEP. | ANAA746
IMUNOGLOBULINA M-SERUM | IgM | ANAA744
IMUNOHISTOKIMI | N/A | ANAA1958
IMUNOHISTOKIMI GJIRI | N/A | ANAA1959
IMUNOKOMPLEKSET QARKULLUESE | CIC | ANAA1484
INDEKSI ATEROMATOZ | T-CHO, HDL-C | ANAA865
INDEKSI ATEROMATOZ - PLAZEM | APOB, APOA1 - PLAZEM | ANAA855
INDEKSI ATEROMATOZ - SERUM | APOB, APOA1 - SERUM | ANAA854
INDEKSI ATEROMATOZ HDL-C,LDL-C | HDL-C,LDL-C | ANAA862
INDEKSI ATEROMATOZ HDL-C,LDL-C, Lp(a) | HDL-C,LDL-C, Lp(a) | ANAA863
INDEKSI ATEROMATOZ TG, HDL-C | TG, HDL-C | ANAA864
INDEKSI I ANDROGENEVE TE LIRE | FAI | ANAA1263
INDEKSI I ESTROGENEVE TE LIRE | FEI, ESR | ANAA1264
INDEKSI I THYROKSINES SE LIRE | FTI | ANAA1186
INDEKSI I THYROKSINES SE LIRE - PLAZEM | FTI - PLAZEM | ANAA1187
INDEKSI NEOPLAZIK I TIPIT SCUAMOZ | SCC | ANAA1310
INDEKSI TUP | TUP | ANAA1185
INFLUENCA A H1N1 PCR | H1N1-PCR | ANAA1617
INFLUENCA A H1N1 IgA, ANTIKORPE | INFLUENCA H1N1 IgA | ANAA1616
INFLUENCA A H1N1 IgG, ANTIKORPE | INFLUENCA H1N1 IgG | ANAA1615
INFLUENCA A H1N1 PCR | H1N1-PCR | ANAA2053
INFLUENCA A H1N1 PCR-SF | H1NI-PCR | ANAA3141
Inhalation | N/A | ANAA2327
INHIBINA A, ANASTALTINA A | INHIBINA A | ANAA1265
INHIBINA B, ANASTALTINA B | INHIBIN B | ANAA1266
INHIBITORI I AKTIVIZUESIT TE ANTIGENIT TE PLAZMINOGJENIT | PAI-1 | ANAA447
Insect venoms | N/A | ANAA2336
INSULIN GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN-3 | IGFBP-3 | ANAA1207
INSULIN GROWTH FACTOR II | IGF II | ANAA3149
INSULINA | INS | ANAA1208
INSULINA (DERRI) RAST IgE | C70 | ANAA3145
INSULINA (KAU) RAST IgE | C71 | ANAA3146
INSULINA HUMANE RAST IgE | C73 | ANAA3147
INSULINA IgG, ANTIKORPE | IAA IgG | ANAA1503
INSULINE GROWTH FACTOR I (SOMATOMEDINA C) | IGF-1 | ANAA1209
INSULINE GROWTH FACTOR I (SOMATOMEDINA C) - PLAZEM | IGF-1 - PLAZEM | ANAA1210
INSULINE IgG, ANTIKORPE | IAA IgG | ANAA1197
INTERLEUKIN 288 POLIMORPHISM-PCR | IL-288-PCR | ANAA1366
INTERLEUKIN PANEL (IL1a, IL1b, IL1RA, TNFa) PCR | IL PCR PANEL | ANAA1914
INTERLEUKINA 2, RECEPTORET | IL-2R | ANAA3127
INTERLEUKINA 6 - PLAZEM | IL6 - PLAZEM | ANAA789
INTERLEUKINA 6-SERUM | IL6 | ANAA788
INTERMEDIATE FILAMENTS, ANTIKORPET | IMFAb | ANAA1368
INTOLERANCA NDAJ LAKTOZES | C312 LAKTOZA | ANAA1528
INTOLERANCA USHQIMORE IgG (90 LLOJE USHQIMESH) | 90 USHQIME IgG | ANAA1427
INVERSION inv(16) FISH | N/A | ANAA2853
ISHULLOR IgG, ANTIKORPE (ISLET CELL ANTIBODY) | ICA IgG | ANAA1194
IVA CILIATA, ROUGH MARSHELDER | w16 | ANAA2437
Izoniazid | k75 | ANAA2531

Intermedica Qëndrore

Tiranë
Rr. Panorama (Pranë Hipotekës)
Tel: 042 200 600
email: info@intermedica.al
E Hënë -E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 17:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 1

Tiranë
Rr. Reshit Petrela (Përballë Stacionit të Trenit)
Tel.: 04 22 74 662 \ Fax.: 04 22 34 166
Mob.: 068 60 34 558 (recepsioni)
email: info@intermedica.al
E Hënë – E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 17:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 2

Tiranë
Rr. “Kongresi i Manastirit”  (Përballë Spitalit Pediatrik)
Tel.: 04 23 78 408
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 3

Tiranë
Rr. Lord Bajron (Përballë Spitalit Ushtarak)
Tel.: 04 23 57 890
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 4

Tiranë
Rr. Nazmi Rushiti (Pranë Maternitetit të Ri)
Tel.: 04 23 68 803
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 5

Tiranë
Rr. Zonja Curre (Pranë Tregut Elektrik)
Tel: 04 22 57 688
E Hënë – E Premte: 08:00 – 20:00
E Shtunë: Mbyllur
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 6 Sarandë

Sarande
Rr. Onhenzmi (Përballë Spitalit “Petro Nako”)
Tel.: 0 852 27 293
Cel.: 069 69 14 776
Orari: 08:00 – 20:00,
E shtunë: 08:00 – 16:00

Intermedica 7

Tiranë
Rruga Fran Bardhi (Pranë Qendrës Kristal)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 8

Tiranë
Rruga Dr. Shefqet Ndroqi (Pranë Sanatoriumit)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 19:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 9

Rruga e Kosovarëve (pranë ish-Kompleksit Dinamo)

Tel. 042 200 600

E hënë – e premte 07:00 – 20:30

E shtunë: 07:30 – 17:00

E diel: pushim

Intermedica 10

Bulevardi Blu, Kamëz (përballë Pallatit të Kulturës)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 19:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 11

Rruga Kastriotët, Kodër Kamëz (përballë Farmaci Shehu)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 17:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Telefono Tani