Rezultatet e kërkimit

AMILAZEMIA - PLAZEM LI HEPARINE | AMS - PLAZEM LI | ANAA665
5 – SULFOCYSTEINA | N/A | ANAA3095
5-NUKLEOTIDAZA - PLAZEM | 5-NU - PLAZEM | ANAA654
5-NUKLEOTIDAZA - SERUM | 5-NU - SERUM | ANAA655
A-DEHIDROGJENAZA HIDROKSIBUTIRIKE - PLAZEM EDTA | a HBDH - PLAZEM EDTA | ANAA674
A-DEHIDROGJENAZA HIDROKSIBUTIRIKE - PLAZEM LI-HEPARINE | a HBDH - PLAZEM LI | ANAA675
A-DEHIDROGJENAZA HIDROKSIBUTIRIKE - SERUM | a HBDH | ANAA673
ACIDI 3-HYDROXYBUTIRIK-L.C.S | N/A | ANAA3094
ACIDI 3-HYDROXYBUTIRIK-PLAZEM | N/A | ANAA3093
ALANINE AMINOTRANSFERAZE-PLAZEM | SGPT, ALT | ANAA3099
ALDOLAZA - PLAZEM | ALD - PLAZEM | ANAA657
ALDOLAZA - SERUM | ALD - SERUM | ANAA656
AMILAZA - PANKREATIKE - SERUM | AMSp - SERUM | ANAA659
AMILAZA - URINE | AMS-U | ANAA658
AMILAZA PANKREATIKE - PLAZEM EDTA | AMSp - PLAZEM EDTA | ANAA660
AMILAZA PANKREATIKE LI-HEPARINE | AMSp - PLAZEM LI | ANAA661
AMILAZA-AMILAZEMIA-PLAZEM | AMS | ANAA3085
AMILAZA-AMILAZEMIA-PLAZEM HEPARIN | AMS | ANAA3086
AMILAZA-AMILAZEMIA-SERUM | AMS | ANAA3084
AMILAZEMIA - PLAZEM EDTA | AMS - PLAZEM EDTA | ANAA663
AMILAZEMIA - SERUM | AMS - SERUM | ANAA664
AMILOIDET A - PLAZEM EDTA | SSA - PLAZEM | ANAA667
AMILOIDET A - SERUM | SSA - SERUM | ANAA666
AMINOPEPTIDAZA E LEUCINES - PLAZEM | LAP - PLAZEM | ANAA669
AMINOPEPTIDAZA E LEUCINES - SERUM | LAP - SERUM | ANAA668
AMYLASA IZOENZIMA - SERUM | N/A | ANAA670
AMYLASA IZOENZIMA - URINE | N/A | ANAA680
AMYLASA IZOENZIMA - URINE 24 H | N/A | ANAA671
ASPARTATE AMINOTRANSFERAZE-PLAZEM | SGOT, AST | ANAA3098
BIOTINIDAZA | N/A | ANAA3100
COENZIMA Q10 TOTALE | N/A | ANAA672
DEHIDROGJENAZA HIDROKSIBUTIRIKE - A-PLAZEM | a HBDH | ANAA3090
DEHIDROGJENAZA HIDROKSIBUTIRIKE - A-SERUM | a HBDH | ANAA3089
DIAMINOOXIDASE (Intoleranca ndaj histamines) | DAO | ANAA3082
DIAMINOOXIDASE – TESTI GJENETIK | DAO-TESTI GJENETIK | ANAA3083
FOSFATAZA ACIDE | ACP | ANAA676
FOSFATAZA ACIDE - SPERME | ACP - SPERME | ANAA682
FOSFATAZA ACIDE PROSTATIKE | PAP | ANAA677
FOSFATAZA ACIDE-FRAKSIONI PROSTATIK | ACP - P | ANAA678
FOSFATAZA ALKALINE KOCKORE | N/A | ANAA3091
HISTAMINA | N/A | ANAA662
HYDROXYBUTIRIC + ACETOACETIC ACID | N/A | ANAA3092
KREATIN KINAZA CK-MB IZOENZYMA | CK-MB | ANAA683
KREATIN KINAZA CK-MB IZOENZYMA - PLAZEM | CK-MB - PLAZEM | ANAA684
KREATINE FOSFOKINAZA - PLAZEM EDTA | CPK - PLAZEM EDTA | ANAA690
KREATINE FOSFOKINAZA - PLAZEM HEPARINE | CPK - PLAZEM HEP. | ANAA691
KREATINE FOSFOKINAZA-SERUM | CPK | ANAA689
KREATINE KINAZA - PAZEM EDTA | CK - PLAZEM | ANAA687
KREATINE KINAZA - PLAZEM HEPARINE | CK - PLAZEM LI HEP. | ANAA688
KREATINE KINAZA-SERUM | CK | ANAA686
LAKTATDEHIDROGENAZA-PLAZEM | LDH | ANAA3097
LAKTATDEHIDROGENAZA-SERUM | LDH-SERUM | ANAA3096
LEUCINE AMINOPEPTIDASE (AMINOPEPTIDAZA E LEUCINES)-PLAZEM | LAP | ANAA3088
LEUCINE AMINOPEPTIDASE (AMINOPEPTIDAZA E LEUCINES)-SERUM | LAP | ANAA3087
LIPAZA | N/A | ANAA693
LIPAZA - PLAZEM EDTA | N/A | ANAA694
LIPAZA - PLAZEM HEPARINE | N/A | ANAA695
POLIPEPTIDI PANKREATIK | PP | ANAA685

Intermedica Qëndrore

Tiranë
Rr. Panorama (Pranë Hipotekës)
Tel: 042 200 600
email: info@intermedica.al
E Hënë -E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 17:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 1

Tiranë
Rr. Reshit Petrela (Përballë Stacionit të Trenit)
Tel.: 04 22 74 662 \ Fax.: 04 22 34 166
Mob.: 068 60 34 558 (recepsioni)
email: info@intermedica.al
E Hënë – E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 17:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 2

Tiranë
Rr. “Kongresi i Manastirit”  (Përballë Spitalit Pediatrik)
Tel.: 04 23 78 408
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 3

Tiranë
Rr. Lord Bajron (Përballë Spitalit Ushtarak)
Tel.: 04 23 57 890
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 4

Tiranë
Rr. Nazmi Rushiti (Pranë Maternitetit të Ri)
Tel.: 04 23 68 803
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 5

Tiranë
Rr. Zonja Curre (Pranë Tregut Elektrik)
Tel: 04 22 57 688
E Hënë – E Premte: 08:00 – 20:00
E Shtunë: Mbyllur
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 6 Sarandë

Sarande
Rr. Onhenzmi (Përballë Spitalit “Petro Nako”)
Tel.: 0 852 27 293
Cel.: 069 69 14 776
Orari: 08:00 – 20:00,
E shtunë: 08:00 – 16:00

Intermedica 7

Tiranë
Rruga Fran Bardhi (Pranë Qendrës Kristal)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 8

Tiranë
Rruga Dr. Shefqet Ndroqi (Pranë Sanatoriumit)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 19:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 9

Rruga e Kosovarëve (pranë ish-Kompleksit Dinamo)

Tel. 042 200 600

E hënë – e premte 07:00 – 20:30

E shtunë: 07:30 – 17:00

E diel: pushim

Intermedica 10

Bulevardi Blu, Kamëz (përballë Pallatit të Kulturës)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 19:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 11

Rruga Kastriotët, Kodër Kamëz (përballë Farmaci Shehu)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 17:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Telefono Tani