Rezultatet e kërkimit

ACIDET BILIARE / FRAKSIONET | N/A | ANAA3017
ACIDET BILIARE, TOTALE | N/A | ANAA498
ACIDI AMINOLEVULINIC - URINE | ?-ALA | ANAA495
ACIDI AMINOLEVULINIC - URINE 24 H | ?-ALA | ANAA496
ACIDI PIPEKOLIK - PLAZEM | N/A | ANAA561
ACIDI PIPEKOLIK - URINE | N/A | ANAA562
AFTESIA LIDHESE E HEKURIT | TIBC | ANAA576
ALANINE AMINOTRANSFERAZE-SERUM | SGPT , ALT | ANAA502
ALBUMINA - URINE | ALB U | ANAA493
ALBUMINA - URINE 24 H | ALB U 24 H | ANAA494
AMINOACIDET | N/A | ANAA515
AMINOACIDET - URINE | N/A | ANAA516
ASPARTATE AMINOTRANSFERAZE | SGOT , AST | ANAA503
ATHEROGENIC INDEX (CHOLESTEROL TOTAL/HDL) | N/A | ANAA497
AZOTEMIA | N | ANAA546
AZOTEMIA - PLAZEM | N/A | ANAA580
AZOTI - URINE | N - URINE | ANAA547
AZOTI - URINE 12 H | N - U 12 H | ANAA549
AZOTI - URINE 24 H | N - U 24 H | ANAA548
AZOTI-SERUM | N-SERUM | ANAA3019
BILIRUBINA DIREKT-PLAZEM | D-BIL | ANAA3069
BILIRUBINA DIREKT-SERUM | BILD | ANAA500
BILIRUBINA INDIREKTE-PLAZEM | I-BIL | ANAA3070
BILIRUBINA INDIREKTE-SERUM | BILI | ANAA501
BILIRUBINA TOTALE-PLAZEM | T-BIL | ANAA3071
BILIRUBINA TOTALE-SERUM | N/A | ANAA499
CREATININE CLEARANCE ACCORDING COCKCROFT-GAULT | N/A | ANAA520
CYSTATINA C | CYS C | ANAA2318
ENZIMA KONVERTUESE E ANGIOTENSINES | ACE | ANAA2319
FOSFATAZA ALKALINE | ALP | ANAA505
FOSFATAZA ALKALINE PROSTATIKE | PAP | ANAA566
FOSFOLIPIDET | N/A | ANAA555
FRUKTOZAMINA | N/A | ANAA524
FRUKTOZAMINA - PLAZEM | N/A | ANAA525
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERAZE | G-GT | ANAA504
GLICEMIA (Esell) | N/A | ANAA506
GLICEMIA 2 ORE PAS BUKE | N/A | ANAA507
GLUKOZA - URINE | GLU - U | ANAA644
GLUKOZA - URINE 24 H | GLU - U 24 H | ANAA645
GLUKOZA(GLICEMI esell)-PLAZEM | N/A | ANAA3073
GLUKOZA(GLICEMI esell)-SERUM | GLU | ANAA3072
GLUTEN IgA | N/A | ANAA2315
GLUTEN IgG | N/A | ANAA2316
HEMOGLOBINA E GLUKOZUAR | HbA1C | ANAA526
KOLESTEROL - VLDL | VLDL-CH | ANAA517
KOLESTEROLI TOTAL | CH -TOTAL | ANAA512
KOLESTEROLI – LDL | LDL - CH | ANAA514
KOLESTEROLI- HDL | HDL-CH | ANAA513
KREATININA - URINE 24 H | N/A | ANAA523
KREATININA - URINE | N/A | ANAA522
KREATININA-SERUM | N/A | ANAA521
LAKTAT DEHIDROGENAZA | LDH | ANAA519
LAKTATDEHIDROGENAZA - PLAZEM | LDH - PLAZEM | ANAA692
LIPIDET | N/A | ANAA537
LIPOPROTEIN ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE - PLAZEM | Lp-PLA2,PLAC TEST- P | ANAA540
LIPOPROTEIN ASSOCIATED PHOSPHOLIPASE-SERUM | Lp-PLA2, PLAC TEST | ANAA539
LIPOPROTEINA A | Lp(?) | ANAA538
LITIUMI | LI | ANAA541
MAGNESIUM - URINE | Mg - U | ANAA543
MAGNESIUM - URINE 24 H | Mg - U 24 H | ANAA544
MAGNESIUM-SERUM | Mg-SERUM | ANAA542
OSMOLARITETI - URINE | N/A | ANAA551
Ph - FECE | N/A | ANAA554
Ph - URINE | N/A | ANAA552
Ph - URINE 24 H | N/A | ANAA553
PHOSPHOLIPASE A2 RECEPTORE, ANTIKORPE | PRA2L | ANAA3143
PORPHOBILINOGEN - URINE | PBG - URINE | ANAA563
PORPHOBILINOGEN - URINE 24 H | PBG - URINE 24 H | ANAA564
PORPHYRINS FRACTIONATION BY HPLC | N/A | ANAA565
POTASSIUM KALIUMI- URINE CASTI | K | ANAA3020
PROTEINAT - LCS | N/A | ANAA570
PROTEINAT - LIKID ARTIKULAR | N/A | ANAA571
PROTEINAT - PLAZEM | N/A | ANAA568
PROTEINAT - SPERME | N/A | ANAA573
PROTEINAT - URINE | N/A | ANAA569
PROTEINAT TOTALE-PLAZEM | TP | ANAA3105
PROTEINAT TOTALE-SERUM | TP | ANAA3104
PROTEINAT-SERUM | N/A | ANAA567
PROTEINAT-URINE 24H | N/A | ANAA3103
RAPORTI CALCIUM /CREATININE | N/A | ANAA508
RAPORTI MIKROALBUMINE / KREATININE | N/A | ANAA545
SALICYLATE | N/A | ANAA574
SALICYLATE ASPIRIN | N/A | ANAA3054
SODIUM NATRIUMI-URINE CASTI | Na-URINE | ANAA3021
TRANSFERINA (IRON BINDING PROTEIN) | SIDEROFILINA | ANAA575
TRIGLICERIDET | TRIG | ANAA518
UREA/AZOTEMIA-PLAZEM | N/A | ANAA3023
UREA/AZOTEMIA-SERUM | N/A | ANAA3022
UREA/AZOTEMIA-URINE | N/A | ANAA3024
ZINXHIRET E LEHTE KAPPA - URINE 24 H | LIGHT K-CHAIN | ANAA528
ZINXHIRET E LEHTE KAPPA-PLAZEM | LIGHT K-CHAIN | ANAA3018
ZINXHIRET E LEHTE KAPPA-SERUM | LIGHT K-CHAIN | ANAA527
ZINXHIRET E LEHTE LAMBDA - PLAZEM | LIGHT L-CHAIN | ANAA533
ZINXHIRET E LEHTE LAMBDA-SERUM | LIGHT L-CHAIN | ANAA532
ZINXHIRET E LEHTE LAMBDA-URINE 24H | LIGHT L-CHAIN | ANAA3052
ZINXHIRET E LIRE KAPA - PLAZEM | FREE K-CHAIN | ANAA530
ZINXHIRET E LIRE KAPA - URINE 24 H | FREE K-CHAIN - URINE | ANAA531
ZINXHIRET E LIRE KAPA-SERUM | FREE K-CHAIN | ANAA529
ZINXHIRET E LIRE LAMBDA - PLAZEM | FREE L-CHAIN -PLAZEM | ANAA535
ZINXHIRET E LIRE LAMBDA - URINE | FREE L-CHAIN - URINE | ANAA536
ZINXHIRET E LIRE LAMBDA-SERUM | FREE L-CHAIN | ANAA534

Intermedica Qëndrore

Tiranë
Rr. Panorama (Pranë Hipotekës)
Tel: 042 200 600
email: info@intermedica.al
E Hënë -E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 17:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 1

Tiranë
Rr. Reshit Petrela (Përballë Stacionit të Trenit)
Tel.: 04 22 74 662 \ Fax.: 04 22 34 166
Mob.: 068 60 34 558 (recepsioni)
email: info@intermedica.al
E Hënë – E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 17:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 2

Tiranë
Rr. “Kongresi i Manastirit”  (Përballë Spitalit Pediatrik)
Tel.: 04 23 78 408
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 3

Tiranë
Rr. Lord Bajron (Përballë Spitalit Ushtarak)
Tel.: 04 23 57 890
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 4

Tiranë
Rr. Nazmi Rushiti (Pranë Maternitetit të Ri)
Tel.: 04 23 68 803
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 5

Tiranë
Rr. Zonja Curre (Pranë Tregut Elektrik)
Tel: 04 22 57 688
E Hënë – E Premte: 08:00 – 20:00
E Shtunë: Mbyllur
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 6 Sarandë

Sarande
Rr. Onhenzmi (Përballë Spitalit “Petro Nako”)
Tel.: 0 852 27 293
Cel.: 069 69 14 776
Orari: 08:00 – 20:00,
E shtunë: 08:00 – 16:00

Intermedica 7

Tiranë
Rruga Fran Bardhi (Pranë Qendrës Kristal)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:00 – 20:30
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 8

Tiranë
Rruga Dr. Shefqet Ndroqi (Pranë Sanatoriumit)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 19:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 9

Rruga e Kosovarëve (pranë ish-Kompleksit Dinamo)

Tel. 042 200 600

E hënë – e premte 07:00 – 20:30

E shtunë: 07:30 – 17:00

E diel: pushim

Intermedica 10

Bulevardi Blu, Kamëz (përballë Pallatit të Kulturës)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 19:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Intermedica 11

Rruga Kastriotët, Kodër Kamëz (përballë Farmaci Shehu)

Tel.: 042 200 600
E Hënë-E Premte: 07:30 – 17:00
E Shtunë: 07:30 – 16:00
E Dielë: Mbyllur

Telefono Tani