Biologji molekulare

SISTEMI COBAS® 4800 (COBAS X 480 dhe COBAS Z 480)

 

Ky sistem ofron menunë më të përsosur të testimit, përgatitjen plotësisht të automatizuar të mostrave, amplifikimin / zbulimin PCR në kohë reale dhe softuer të lehtë për t’u përdorur për shumë tipologji të mostrave (detektimi i Chlamydia), Trachomatis (CT), Neisseria Gonorrhoeae (NG), Human Papillomavirus (HPV) dhe një gamë në zgjerim për analiza të tjera.

 

Përbëhet nga pajisja COBAS X 480 për përgatitjen e mostrës së acideve nukleike dhe pipetimin PCR dhe COBAS Z 480, analizatori PCR në kohë reale. 

 

Analizatori Cobas Z 480 është gjithashtu në dispozicion si sistem i vetëm dhe mund të përdoret për parametra në fushën onkologjike si BRAF, KRAS dhe EGFR.