Laborator Intermedica është një institucion shëndetësor jo-publik i themeluar në Qershor të vitit 1996, i cili operon në fushën e ekzaminimeve laboratorike.

Intermedica është një nga laboratorët më të mëdhenj në sektorin privat shëndetësor me qendër në Rrugën ˝Panorama˝, së bashku me tetë laboratorë zinxhir, gjashtë në Tiranë, një në Sarandë dhe një në Prishtinë:

 • Intermedica Qendrore në Rrugën Panorama
 • Intermedica 1 në Rrugën “Reshit Petrela”, përballë ish Stacionit të Trenit
 • Intermedica 2 në Rrugën “Kongresi Manastirit”, pranë Spitalit Pediatrik-QSUT
 • Intermedica 3 në Rrugën “Lord Bajron˝, pranë Spitalit Ushtarak
 • Intermedica 4 në Rrugën “Nazmi Rushiti”, pranë Spitalit Obstetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni”
 • Intermedica 5 në Rrugën “Zonja Curre”, pranë Tregut Elektrik
 • Intermedica 6 Sarandë, në Rrugën “Onhezmi”, pranë Spitalit
 • Intermedica 7 në Rrugën “Fran Bardhi”, pranë Qendrës Kristal
 • Prishtinë “Tirana Lab” në Lagjen “Kalabria” H2 C3, Kompleksi LESNA.

Që prej fillimeve të tij laboratori realizon një spektër të gjerë analizash duke filluar nga kimia klinike, hormonale-imunologjike, bakteriologjike e deri tek biologjia molekulare-gjenetike.

Laboratori Intermedica ka mbi 70 punonjës dhe bashkëpunon me më shumë se 250 laboratorë në të gjithë Shqipërinë. Marrjen dhe transportin e materialeve humane e biologjike nga laboratorët bashkëpunëtorë në të gjithë Shqipërinë, e kryen nëpërmjet shërbimit TNT Express dhe Albania Courier, duke respektuar gjithnjë kushtet e transportit të analizave.

Gjithashtu Laboratori Intermedica bashkëpunon me qendrat laboratorike të akredituara:

Në Greqi:

 • IN-VITRO
 • BIOMEDICINE
 • INTERGENETICS
 • UNIVERSITETIN E MJEKËSISË NË ATHINË.

Në Qipro

 • NIPD Genetics

Në Hollandë

 • ELN

Në Gjermani

 • Bioscientia Healthcare Group

Në USA

 • ARIOSA
 • MAYO

 

Transporti i mostrave humane, biologjike me klinikat dhe laboratorët jashtë vendit të përmendura më lart, realizohet me kompaninë postare ndërkombetare DHL – Albania. Procesi i dërgimit të mostrave jashtë vendit i nënshtrohet kontrolleve të rrepta të cilësisë për tu siguruar se mostrat do të mbërrijnë në laboratorët përkatës në kushte optimale, duke mundësuar në këtë mënyrë saktësi të lartë të rezultateve. Gjithashtu gjatë procesit të dërgimit të mostrave, të dhënat personale të pacientit ruhen konform rregullave.

Pranë këtij insitucioni jopublik shëndetësor ushtrojnë aktivitetin Mjekë të specializuar me tituj shkencor, Infermierë, Teknikë Laboratori, IT, Ekonomistë, etj., të gjithë të diplomuar dhe trajnuar bazuar në standartet bashkëkohore.

Laboratori Intermedica punon me teknologjinë dhe metodat më të fundit. Janë instaluar aparatura dhe autoanalizatorë, prodhime të kompanive Roche dhe Sysmex që janë më të njohurat në fushën e ekzaminimeve laboratorike in-vitro.

Laborator Intermedica ka qënë i pari që instaloi në Shqipëri autoanalizatorët Cobas 6000 Modular, Cobas TaqMan 48 PCR, Cobas E411, Integra 400, Stago Compact, Sebia Capillary Electrophoresis, Cobas U411 dhe Sysmex XS-1000i. Aparaturat e përmendura më sipër monitorohen online 24 orë, 7 ditë në javë. Ndjekja e të gjithë proceseve laboratorike realizohet me ndihmën e sistemit LIS-PSM-BARCODE. Ky system i cakton çdo pacienti një barkod unik, të pandryshueshëm gjatë gjithë proceseve. Përveç shmangies së gabimeve gjatë procesit të matjes, ky sistem realizon dhe ruajtjen e të dhënave të pacientit për një kohë të gjatë. Duke i dhënë kështu secilit pacient mundësinë e disponimit të një kartele private me historikun e të gjithë ekzaminimeve të kryera.

Zbatimi i procedurave të kontrollit të brendshëm cilësor dhe pjesëmarrja në programin ndërkombëtar të kontrollit të jashtëm cilësor, bëri të mundur çertifikimin në Menaxhim me ISO: 9001-2008 dhe çertifikimin në Akreditim me ISO:15189-2007 nga Hellenic Accreditation System  E.S.Y.D.

Gjithashtu Laboratori Intermedica është i pari në llojin e vet i cili i është nënshtruar kushteve të akreditimit nga Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore në Shqipëri.

Laboratori Intermedica  ka  futur në  praktikën e  përditshme analizat e reja si NIPT (Noninvasive Prenatal Testing), New Born Screening (NBS) si dhe analizimin e ADN-së.

Intermedica vazhdon të mbetet simbol i inovacionit dhe implemetimit  të analizave më të fundit, duke qënë edhe laboratori i parë që ka ofruar dhe vazhdon të ofrojë diagnostikimin molekular të alergjisë nëpërmjet punimit të testeve specifike të alergjisë molekulare.

Intermedica Qëndrore

Tiranë
Rr. Panorama (Pranë Hipotekës)
Tel.: 042 200 600
email: info@intermedica.al
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 1

Tiranë
Rr. Reshit Petrela (Përballë Stacionit të Trenit)
Tel.: 04 22 74 662 \ Fax.: 04 22 34 166
Mob.: 068 60 34 558 (recepsioni)
email: info@intermedica.al
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 2

Tiranë
Rr. “Kongresi i Manastirit”  (Përballë Spitalit Pediatrik)
Tel.: 04 23 78 408
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 3

Tiranë
Rr. Lord Bajron (Përballë Spitalit Ushtarak)
Tel.: 04 23 57 890
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë 07:30 – 16:00

Intermedica 4

Tiranë
Rr. Nazmi Rushiti (Pranë Maternitetit të Ri)
Tel.: 04 23 68 803
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 5

Tiranë
Rr. Zonja Curre (Pranë Tregut Elektrik)
Tel.: 04 22 57 688
Orari: 08:00 – 20:00
E shtunë: Pushim

Intermedica 6 Sarandë

Sarande
Rr. Onhenzmi (Përballë Spitalit “Petro Nako”)
Tel.: 0 85 27 293
Cel.: 069 69 14 776
Orari: 08:00 – 20:00,
E shtunë: 08:00 – 16:00

Intermedica 7

Tiranë
Rruga Fran Bardhi (Pranë Qendrës Kristal)

Tel.: 042 200 600
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00