1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Sedimenti                                                
 3. Glukoza                                                                            
 4. Kolesteroli           
 5. Trigliceridet
 6. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 7. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 8. Lipoproteinat me densitet  shumë të ulët (VLDL)
 9. RAPORTI Kolesterol/HDL   
 10. RAPORTI LDL/HDL     
 11. Fosfolipidet
 12. ALT (SGPT)
 13. AST (SGOT)
 14. Bilirubina Direkte (DBIL)
 15. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 16. Bilirubina Totale (TBIL)
 17. Kreatinina
 18. Urea
 19. Acidi Urik
 20. Ekzaminimi i Urinës Komplet
Cmimi ishte 5400 lekë, bëhet 3500 lekë
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Sedimenti                                                
 3. Glukoza                                                                            
 4. Kolesteroli           
 5. Trigliceridet
 6. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 7. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 8. Lipoproteinat me densitet  shumë të ulët (VLDL)
 9. RAPORTI Kolesterol/HDL   
 10. RAPORTI LDL/HDL     
 11. Fosfolipidet
 12. ALT (SGPT)
 13. AST (SGOT)
 14. Bilirubina Direkte (DBIL)
 15. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 16. Bilirubina Totale (TBIL)
 17. Kreatinina
 18. Urea
 19. Acidi Urik
 20. Ekzaminimi i Urinës Komplet
 21. Antigeni Prostatik (PSA)
 22. HBsAg
 23. Feçe Gjak Okult
Cmimi ishte 9900 lekë, bëhet 6900 lekë
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Sedimenti                                                
 3. Glukoza                                                                            
 4. Kolesteroli           
 5. Trigliceridet
 6. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 7. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 8. Lipoproteinat me densitet  shumë të ulët (VLDL)
 9. RAPORTI Kolesterol/HDL   
 10. RAPORTI LDL/HDL     
 11. Fosfolipidet
 12. ALT (SGPT)
 13. AST (SGOT)
 14. Bilirubina Direkte (DBIL)
 15. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 16. Bilirubina Totale (TBIL)
 17. Kreatinina
 18. Urea
 19. Acidi Urik
 20. Ekzaminimi i Urinës Komplet
 21. Strish Vaginale
 22. HBsAg
 23. Sideremi
 24. Feçe Gjak Okult
 25. TSH
Cmimi ishte 10100 lekë, bëhet 6900 lekë
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. FT4
 3. FT3
 4. TSH
Cmimi ishte 5000 lekë, bëhet 3500 lekë
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Ekzaminimi i Urinës Komplet
 3. Proteina C Reaktive (PCR)
 4. Antistreptolizina (ASLO)
 5. Sideremi
 6. Feçe Parazit  
 7. Provat e Heparit (DBIL, IBIL, TBIL, ALT, AST)
 8. Glukoza
 9. Azoti
 10. Kreatinemia
Cmimi ishte 6400 lekë, bëhet 4400 lekë
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Sedimenti                                                
 3. Glukoza                                                                            
 4. Kolesteroli           
 5. Trigliceridet
 6. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 7. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 8. Lipoproteinat me densitet  shumë të ulët (VLDL)
 9. RAPORTI Kolesterol/HDL   
 10. RAPORTI LDL/HDL     
 11. Fosfolipidet
 12. ALT (SGPT)
 13. AST (SGOT)
 14. Bilirubina Direkte (DBIL)
 15. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 16. Bilirubina Totale (TBIL)
 17. Kreatinina
 18. Urea
 19. Ekzaminimi i Urinës Komplet
 20. Faktori reumatoid (RF)
 21. Fibrinogjen  
Cmimi ishte 6600 lekë, bëhet 3300 lekë
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Sedimenti                                                
 3. Glukoza                                                                            
 4. Kolesteroli           
 5. Trigliceridet
 6. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 7. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 8. Lipoproteinat me densitet  shumë të ulët (VLDL)
 9. RAPORTI Kolesterol/HDL   
 10. RAPORTI LDL/HDL     
 11. Fosfolipidet
 12. ALT (SGPT)
 13. AST (SGOT)
 14. Bilirubina Direkte (DBIL)
 15. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 16. Bilirubina Totale (TBIL)
 17. Kreatinina
 18. Urea
 19. Ekzaminimi i Urinës Komplet
 20. Antigeni Prostatik (PSA)
Cmimi ishte 7000 lekë, bëhet 3500 lekë
 1. Sifilizi (Trepona Pallidium)
 2. Clamydia
 3. Neisser Gonorrehae
 4. Mycoplasma Homminis
 5. Ureaplasma Urealyticum-SV
 6. Herpes Simplex Virus (IgG, IgM)
 7. Sekrecion Vaginal
 8. Sekrecion Uretral
 9. HIV
 10. HBsAg   
Cmimi ishte 16700 lekë, bëhet 9900 lekë
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Sedimenti                                                
 3. Glukoza                                                                            
 4. Kolesteroli           
 5. Trigliceridet
 6. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 7. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 8. Lipoproteinat me densitet  shumë të ulët (VLDL)
 9. RAPORTI Kolesterol/HDL   
 10. RAPORTI LDL/HDL     
 11. Fosfolipidet
 12. ALT (SGPT)
 13. AST (SGOT)
 14. Bilirubina Direkte (DBIL)
 15. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 16. Bilirubina Totale (TBIL)
 17. Kreatinina
 18. Urea
 19. Acidi Urik
 20. Ekzaminimi i Urinës Komplet
 21. TSH
 22. Sideremi
 23. Fibrinogjen
 24. Ca+
 25. Na+
 26. Magnezi
 27. Fosfori
 28. HBsAg
 29. Anti HCV
 30. Feçe Gjak Okult
 31. Ferritinë
 32. Ca 15-3
 33. Ca 125
 34. Ca 19-9
 35. Vitamina B12
 36. Vitamina D
 37. Acidi Folik  
Cmimi ishte 31200 lekë, bëhet 19900 lekë
 1. Lipidograma
 2. Kolesteroli Total (CHOL)
 3. Trigliceridet
 4. LDL
 5. Apolipoproteina B
 6. Apo A-1 Lipoprotein  
Cmimi ishte 4700 lekë, bëhet 2900 lekë
 1. Kalciumi Total
 2. Fosfataza Alkaline (ALP)
 3. Fosfori
 4. Parathormoni (PTH)
 5. Osteokalcin
 6. Beta CROSSLAP
 7. Vitamina D3 25(OH)
Cmimi ishte 14800 lekë, bëhet 9900 lekë
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Sideremi
 3. Aftësia Lidhëse e Hekurit (TIBC)
 4. Transferina
 5. Transferina e Saturuar
 6. Ceruloplasmin
 7. Homocysteina
 8. Ferritina
 9. Vitamina B12
 10. Acidi Folik
Cmimi ishte 17200 lekë, bëhet 9900 lekë
 • TSH
 • FT4
 • ESTRADIOLI
 • PRG
 • FSH
 • LH
 • PRL
 • AMH
Cmimi ishte 20500 lekë, bëhet 13900 lekë

Intermedica Qendrore

Tiranë
Rr. Panorama (Pranë Institutit Harry Fultz)
Tel.: 04 200 600
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 1

Tiranë
Rr. Reshit Petrela (Përballë Stacionit të Trenit)
Tel.: 04 22 74 662 \ Fax.: 04 22 34 166
Mob.: 068 60 34 558 (recepsioni)
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 2

Tiranë
Rr. “Kongresi i Manastirit”  (Përballë Spitalit Pediatrik)
Tel.: 04 23 78 408
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 3

Tiranë
Rr. Lord Bajron (Përballë Spitalit Ushtarak)
Tel.: 04 23 57 890
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë 07:30 – 16:00

Intermedica 4

Tiranë
Rr. Nazmi Rushiti (Pranë Maternitetit të Ri)
Tel.: 04 23 68 803
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 5

Tiranë
Rr. Zonja Curre (Pranë Tregut Elektrike)
Tel.: 04 22 57 688
Orari: 07:30 – 20:00
E shtunë: Pushim

Intermedica 6 Sarandë

Sarande
Rr. Onhenzmi (Përballë Spitalit “Petro Nako”)
Tel.: 0 85 27 293
Cel.: 069 69 14 776
Orari: 07:30 – 20:00,
E shtunë: 08:00 – 16:00

Intermedica 7

Tiranë
Rruga Fran Bardhi (pranë Qendrës Kristal)

Tel.: 042 200 600
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00