Kërko sipas germës

Legjenda

Rezultatet e kërkimit

FAKTORI VON WILLEBRAND | vWF, VON WILLEBRAND
FAKTORI VON WILLEBRAND ANTIGEN | vWF ANTIGEN
FAKTORI II | F II
FAKTORI IX | FAKTORI IX
FAKTORI LEIDEN | F LEIDEN
FAKTORI V | FAKTORI V
FAKTORI VII | FAKTORI VII
FAKTORI VIII | FVIII
FAKTORI X | FAKTORI X
FAKTORI XI | FAKTORI XI
FAKTORI XII (HAGEMAN) | FAKTORI XII
FAKTORI XIII | FAKTORI XIII
FIBRINOGJENI | FIBR
FIBRONECTINA | FIBROSINDETINA, FNC
FOLATE |
FOLATE, RED BLOOD CELLS |
FORMULA LEUKOCITARE |
FOSFATAZA ACIDE | ACP
FOSFATAZA ACIDE PROSTATIKE | PAP
FOSFATAZA ACIDE-FRAKSIONI PROSTATIK | ACP-P
FOSFATAZA ALKALINE FRAKSIONI KOCKOR | BSAP
FOSFATAZA ALKALINE LEUKOCITARE | ALP WBC
FOSFATAZA ALKALINE,ALKALINE PHOSPHATASE | ALP
FOSFORI | P
FOSFORI NE URINE | UPH
FRAKSIONI EKSKRETOR I NATRIUMIT | FENa
FREE ANTIGEN PROTEINA S,(ANTIGENI I LIRE I PROTEINES S) | PrS e lire
FRUCTOSAMINE |

Intermedica Qëndrore

Tiranë
Rr. Panorama (Pranë Hipotekës)
Tel.: 042 200 600
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 1

Tiranë
Rr. Reshit Petrela (Përballë Stacionit të Trenit)
Tel.: 04 22 74 662 \ Fax.: 04 22 34 166
Mob.: 068 60 34 558 (recepsioni)
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 2

Tiranë
Rr. “Kongresi i Manastirit”  (Përballë Spitalit Pediatrik)
Tel.: 04 23 78 408
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 3

Tiranë
Rr. Lord Bajron (Përballë Spitalit Ushtarak)
Tel.: 04 23 57 890
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë 07:30 – 16:00

Intermedica 4

Tiranë
Rr. Nazmi Rushiti (Pranë Maternitetit të Ri)
Tel.: 04 23 68 803
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 5

Tiranë
Rr. Zonja Curre (Pranë Tregut Elektrik)
Tel.: 04 22 57 688
Orari: 07:30 – 20:00
E shtunë: Pushim

Intermedica 6 Sarandë

Sarande
Rr. Onhenzmi (Përballë Spitalit “Petro Nako”)
Tel.: 0 85 27 293
Cel.: 069 69 14 776
Orari: 07:30 – 20:00,
E shtunë: 08:00 – 16:00

Intermedica 7

Tiranë
Rruga Fran Bardhi (Pranë Qendrës Kristal)

Tel.: 042 200 600
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00