Kërko sipas germës

Legjenda

Rezultatet e kërkimit

CADMIUM | Cd
CARNITINA TOTALE ,KARNITINA TOTALE | TC
CHLORIDE ,KLORI | Cl
CHOLESTEROL - VLDL | VLDL-CH
CHOLESTEROLI TOTAL | CH -TOTAL
CHOLESTEROLI - HDL | HDL-CH
CHOLESTEROLI ? LDL | LDL-CH
CHROMIUM,KROMI | Cr
CHROMIUM,KROMI | Cr
CLOT CONTRACTION |
CLOTTING TIME,KOHA E KOAGULIMIT |
COBALT,KOBALT | Co
COBALT,KOBALTI | Co
COENZIMA Q10 TOTALE |
COMPLETE BLOOD COUNT WITH DIFFERENTIAL,GJAK KOMPLET | CBC
COOMBS DIREKT | DAT
COOMBS INDIREKT | IDAT
CREATINE KINASE, KREATINE KINAZA | CK
CREATINE PHOSPHOKINASE, KREATINE FOSFOKINAZA | CPK
CREATINE,KREATINA | CREATINE
CREATININE |
CREATININE CLEARANCE ACCORDING COCKCROFT-GAULT |
CREATININE,KREATININA | CREATININE

Intermedica Qëndrore

Tiranë
Rr. Panorama (Pranë Hipotekës)
Tel.: 042 200 600
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 1

Tiranë
Rr. Reshit Petrela (Përballë Stacionit të Trenit)
Tel.: 04 22 74 662 \ Fax.: 04 22 34 166
Mob.: 068 60 34 558 (recepsioni)
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 2

Tiranë
Rr. “Kongresi i Manastirit”  (Përballë Spitalit Pediatrik)
Tel.: 04 23 78 408
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 3

Tiranë
Rr. Lord Bajron (Përballë Spitalit Ushtarak)
Tel.: 04 23 57 890
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë 07:30 – 16:00

Intermedica 4

Tiranë
Rr. Nazmi Rushiti (Pranë Maternitetit të Ri)
Tel.: 04 23 68 803
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 5

Tiranë
Rr. Zonja Curre (Pranë Tregut Elektrik)
Tel.: 04 22 57 688
Orari: 07:30 – 20:00
E shtunë: Pushim

Intermedica 6 Sarandë

Sarande
Rr. Onhenzmi (Përballë Spitalit “Petro Nako”)
Tel.: 0 85 27 293
Cel.: 069 69 14 776
Orari: 07:30 – 20:00,
E shtunë: 08:00 – 16:00

Intermedica 7

Tiranë
Rruga Fran Bardhi (Pranë Qendrës Kristal)

Tel.: 042 200 600
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00