Rezultatet e kërkimit

ACIDI 5-HYDROXYINDOLEACETIK | 5-HIAA | ANAA1325
ADENOZIN DEAMINAZA - L.C.S | ADA - L.C.S | ANAA1330
ADENOZIN DEAMINAZA-SERUM | ADA | ANAA1329
ANTIGENI KANCEROZ Ca 19-9 | CA-19-9 | ANAA1314
ANTIGENI KANCEROZ Ca 27-29 | CA - 27-29 | ANAA1315
ANTIGENI KANCEROZ Ca-50 | CA-50 | ANAA1316
ANTIGENI KANCEROZ Ca-72-4 | CA-72-4 | ANAA1318
ANTIGENI KANCEROZ Ca15-3 | CA-15-3 | ANAA1313
ANTIGENI KANCEROZ Ca–125 | CA-125 | ANAA1312
ANTIGENI KANCEROZ CYFRA 21-1 | CYFRA 21-1 | ANAA1317
ANTIGENI KANCEROZ EMBRIONAL | CEA | ANAA1319
ANTIGENI KANCEROZ MUCOMIMETIK | MCA | ANAA1308
ANTIGENI PROSTATIK SPECIAL I LIRE | F-PSA | ANAA1321
ANTIGENI PROSTATIK SPECIFIK | PSA | ANAA1320
B-GONADOTROPINA KORIONIKE HUMANE | B-HCG | ANAA1323
ENOLAZA NEURONALE SPECIALE | NSE | ANAA1311
GASTRINA | N/A | ANAA1309
GHRELINA (OBESTATIN PREPROPEPTIDE) | GHRELINA | ANAA1326
GHRELINA (OBESTATIN PREPROPEPTIDE) - PLAZEM | GHRELINA - PLAZEM | ANAA1327
GUANIDINOACETIK ACID + CREATININE | N/A | ANAA1328
INDEKSI NEOPLAZIK I TIPIT SCUAMOZ | SCC | ANAA1310
KROMOGRANINA A | CgA | ANAA1324
PSA-ACT | COMPLEX PSA | ANAA1322

Intermedica Qëndrore

Tiranë
Rr. Panorama (Pranë Hipotekës)
Tel.: 042 200 600
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 1

Tiranë
Rr. Reshit Petrela (Përballë Stacionit të Trenit)
Tel.: 04 22 74 662 \ Fax.: 04 22 34 166
Mob.: 068 60 34 558 (recepsioni)
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 2

Tiranë
Rr. “Kongresi i Manastirit”  (Përballë Spitalit Pediatrik)
Tel.: 04 23 78 408
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 3

Tiranë
Rr. Lord Bajron (Përballë Spitalit Ushtarak)
Tel.: 04 23 57 890
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë 07:30 – 16:00

Intermedica 4

Tiranë
Rr. Nazmi Rushiti (Pranë Maternitetit të Ri)
Tel.: 04 23 68 803
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 5

Tiranë
Rr. Zonja Curre (Pranë Tregut Elektrik)
Tel.: 04 22 57 688
Orari: 08:00 – 20:00
E shtunë: Pushim

Intermedica 6 Sarandë

Sarande
Rr. Onhenzmi (Përballë Spitalit “Petro Nako”)
Tel.: 0 85 27 293
Cel.: 069 69 14 776
Orari: 08:00 – 20:00,
E shtunë: 08:00 – 16:00

Intermedica 7

Tiranë
Rruga Fran Bardhi (Pranë Qendrës Kristal)

Tel.: 042 200 600
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00