Rezultatet e kërkimit

BANDAT OLIGOKLONALE - SERUM | N/A | ANAA958
ELEKTROFOREZA AMYLASE ISOENZYME - U | N/A | ANAA959
ELEKTROFOREZA AMYLASE ISOENZYME - U24H | N/A | ANAA960
ELEKTROFOREZA E HEMOGLOBINES | N/A | ANAA976
ELEKTROFOREZA E IZOENZIMAVE CPK - PLAZEM | CK-BB, CK-MB, CK-MM | ANAA962
ELEKTROFOREZA E IZOENZIMAVE CPK - PLAZEM HEPARINE | CK-BB, CK-MB, CK-MM | ANAA963
ELEKTROFOREZA E IZOENZIMAVE CPK - SERUM | CK-BB, CK-MB, CK-MM | ANAA961
ELEKTROFOREZA E IZOENZIMAVE LDH - PLAZEM | N/A | ANAA966
ELEKTROFOREZA E IZOENZIMAVE LDH - PLAZEM HEPARINE | N/A | ANAA967
ELEKTROFOREZA E IZOENZIMAVE LDH - SERUM | LDH1, 2, 3, 4, 5 | ANAA965
ELEKTROFOREZA E IZOENZIMAVE TE FOSFATAZES ALKALINE | N/A | ANAA964
ELEKTROFOREZA E LIPOPROTEINAVE (LIPOPROTEINAT (pro-b,b),KILOMIKRONET ) | N/A | ANAA968
ELEKTROFOREZA E PROTEINAVE | N/A | ANAA969
IMUNOELEKTROFOREZA E IMUNOGLOBULINAVE + ZINXHIRET E LEHTE TOTAL KAPPA(K),LAMBDA (?) | N/A | ANAA970
IMUNOELEKTROFOREZA E PROTEINAVE ( IgA, IgG, IgM, IgD, IgE + K, ?) | N/A | ANAA972
IMUNOELEKTROFOREZA E PROTEINAVE (IgA, IgG, IgM + K, ?) | N/A | ANAA973
IMUNOELEKTROFOREZA E PROTEINAVE NE URINE + FREE KAPPA(K),LAMBDA (?) | K U24h, ? U24h | ANAA971
IMUNOFIKSACIONI (IgG,IgA,IgM K, ?) | IFE | ANAA974
IMUNOFIKSACIONI I PROTEINAVE NE L.C.S | BANDAT OLIGOKLONALE | ANAA979
IMUNOFIKSACIONI I PROTEINAVE NE URINE 24h, IgA, IgG, IgM + K, ? | N/A | ANAA977
IMUNOFIKSACIONI I PROTEINAVE NE URINE, BENCE-JONES, LIGHT+FREE KAPPA, LAMBDA | N/A | ANAA975
IMUNOFIKSACIONI I PROTEINAVE, IgA, IgG, IgM + K, ? | N/A | ANAA978

Intermedica Qëndrore

Tiranë
Rr. Panorama (Pranë Hipotekës)
Tel.: 042 200 600
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 1

Tiranë
Rr. Reshit Petrela (Përballë Stacionit të Trenit)
Tel.: 04 22 74 662 \ Fax.: 04 22 34 166
Mob.: 068 60 34 558 (recepsioni)
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 17:00

Intermedica 2

Tiranë
Rr. “Kongresi i Manastirit”  (Përballë Spitalit Pediatrik)
Tel.: 04 23 78 408
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 3

Tiranë
Rr. Lord Bajron (Përballë Spitalit Ushtarak)
Tel.: 04 23 57 890
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë 07:30 – 16:00

Intermedica 4

Tiranë
Rr. Nazmi Rushiti (Pranë Maternitetit të Ri)
Tel.: 04 23 68 803
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00

Intermedica 5

Tiranë
Rr. Zonja Curre (Pranë Tregut Elektrik)
Tel.: 04 22 57 688
Orari: 08:00 – 20:00
E shtunë: Pushim

Intermedica 6 Sarandë

Sarande
Rr. Onhenzmi (Përballë Spitalit “Petro Nako”)
Tel.: 0 85 27 293
Cel.: 069 69 14 776
Orari: 08:00 – 20:00,
E shtunë: 08:00 – 16:00

Intermedica 7

Tiranë
Rruga Fran Bardhi (Pranë Qendrës Kristal)

Tel.: 042 200 600
Orari: 07:00 – 20:30
E shtunë: 07:30 – 16:00